Friluftsskolen /Ålkoeieledeskuvle 2021

Sommerens vakreste eventyr!

Påmaelding starter 22.3. kl. 0900. på www.deltager.no

Søk opp polarsirkelen friluftsskole

Folderforside.jpg

 

Polarsirkelen friluftslivsfond

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond.
Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.
Gjennom opprettelsen av Polarsirkelen friluftslivsfond vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende.
 
For 2020 settes det av 120.000,- i dette fondet, fordelt på 20.000,- i hver av våre medlemskommuner.
Søknadsfrist vår: 1.4.
Søknadsfrist høst: 1. 9. 
 

– Ikkje lenger ein kvit flekk på kartet

For aller første gang har Stikk UT!-turar no blitt lansert i Herøy, og dei lokale eldsjelene bak prosjektet er glade for å no kunne avsløre kva turar som er med i den store turtrimmen.

Disse vrakene er et stort miljøproblem i Sarpsborg – slik skal kommunen få bukt med problemet

Det ligger flere eierløse og nedsunkne båtvrak i havneområdene i Nedre Glomma og Oslofjorden. Kostnadene med å fjerne de er høye. Nå har kommunen tatt grep.

Nytt friluftskart for Steigen - bestilling av veggkart

Det er nå laget nytt Friluftskart for Steigen, med oppdaterte stier etc. Det selges i utvalgte butikker og på Rådhuset (vipps betaling). Kartet er brettet, ligger i plastlomme og har målestokk 1:50 000. Det er trykt kart på begge sider og koster 130,-

Nye Stikk UT!-turmål

1. mai er det klart for ein Stikk UT!-sesong. Opplegget med å få fleire ut på turar i naturen er organisert av Sunnmøre Friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, i samarbeid med frivillige i dei ulike kommunane.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!