Årets friluftsentusiast!

Polarsirkelen friluftsråd skal på nytt kåre årets friluftsentusiast fra en av våre medlemskommuner.
Prisen skal gå til en person eller forening som på en eller annen måte har utvist stort engasjement for friluftsliv i kraft av egen aktivitet, men gjerne også som inspirator og initiativtaker for økt friluftsliv sammen med- og for andre.
 
Prisen består av heder og ære + et diplom samt en turkjele med prisvinnerens navn inngravert.
 
Prisen i fjor gikk til Brenna Sanitetsforening i Hattfjelldal for deres arbeid med tursti og turområdet ved Nordtjønna.
 
Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til pal.vinje@friluftsradet.no 
 
Frist for innsendelse er 20.11.2020
 
Polarsirkelen Friluftsråd deler hvert år ut prisen Årets friluftsentusiast. I år var det Brenna Sanitetsforening i Hattfjelldal som velfortjent mottok prisen.Prisen ble overrakt da kommunestyret…
www.helg.no
 

 
 

 

Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

Velkommen til digital friluftssamling i Troms og Finnmark

FRILUFTSLIVSSAMLING Velkommen! Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til digital samling. 11. november 2020, kl. 12.00-15.00 Teams-samling Program

La oss lansere en vinn-vinn-situasjon

Glem kompromissene. La oss ta det valget som gir oss mulighet til å si ja til næringslivet, skape flere arbeidsplasser og samtidig utvikle parkområdet

Tre av dalanekommunane har sagt ja takk til dagsturhytte

Då fristen for å gi foreløpig tilbakemelding gjekk ut, hadde alle så nær som éin av kommunane i Dalane takka ja til å delta i Sparebankstiftelsen SR-Bank og fylkeskommunen sitt dagsturhytteprosjekt.

Pål leter etter kandidater til årets friluftsentusiast

Polarsirkelen Friluftsråd skal kåre årets friluftsentusiast fra en av sine medlemskommuner.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!