Revisjon av friluftskartleggingen i Rana

Arbeidet med revisjon av friluftskartleggingen i Rana er nå avsluttet og resultatet kan sees på 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/

Arbeidet er finansiert av MD gjennom fylkeskommunen og har vært ledet av friluftsrådet i samarbeid med Rana kommune og Statskog

Rana 2.jpg

Årets friluftsentusiast 2021

Ole Morten Wie er kåret til årets friluftsentusiast for 2021 av et enstemmig styre i Polarsirkelen friluftsråd.
 
Ole Morten har gjennom flere år vist stor entusiasme knyttet til blant annet Stolpejakten i flere kommuner på Helgeland. Han har gjennom sitt engasjement og kunnskaper om kart  vært en vesentlig ressurs for at vi har fått dette tilbudet opp å gå i både Hattfjelldal, Rana, Nesna og Træna kommune.
Og for å sitere forslagsstiller Frode Thomassen: "Ole Morten bør få prisen for sin enorme innsats med penn og papir og andre hjelpemidler for å lage kart som vi andre har gleden av"
 
Vi gratulerer!
 
Fotograf: Ingrid Oxaas
Ole Morten.jpg

Snøkanon ved Nesna skole

Gjennom vårt prosjekt "Polarsirkelen friluftslivsfond" har vi vært med på å få eteblert et enkelt og effektiv snøproduksjonsanlegg ved Nesna skole. Dette gir bedre og mer stabile forhold for uteleik i vinterhalvåret!

 

Rydd Norge 2021 - 2023

Polarsirkelen friluftsråd tar nå et stort steg mot en mer aktiv og varig rolle i arbeidet mot marin forsøpling.

Sammen med "In the same boat" og Haftor AS har vi fått ansvar for å rydde marint avfall fra Salten og ned til Brønnøy gjennom handelens Miljøfond sitt nasjonale Rydd Norge prosjekt. Les mer om prosjektet her: https://handelensmiljofond.no/rydd-norge

Dette er et stort løft for oss, for miljøet og for friluftslivet. I prosjektperioden vil vi øke mannskapet i Friluftsrådet med en prosjektleder/skipper. Vi har også gått til anskaffelse av en arbeidsbåt som vil gjøre stor nytte både i dette prosjektet og som arbeidsverktøy i fremtidige prosjekter.

Sheldon Polar 5.jpg Sheldon Polar 4.jpg

torsdag 20. januar 2022 - 21:17

Naboer ønsker grep for å stoppe sextreff og russefester på Orrestranda på Jæren i Rogaland.

Helgeturtips fra Friluftsrådet - Søk skogens ly og nye turvenner

Fra uke 3 og hver uke frem til påske vil vi i samarbeid med Salten Friluftsråd publisere en turtipssak, for positiv og motiverende fokus på uteaktivitet i en tid mange opplever som krevende.

Premiering Telltur 2021

TellTur-sesongen er over for denne gang, og det er tid for oppsummering og premiering. TellTur er som kjent friluftsrådets program for turregistrering, der turgåerne samler poeng fra turene de gjennomfører og registrerer. I 2021 var det 146 turmål av variert vanskegrad å velge blant, i alle 13 kommunene under Friluftsrådet Vest. I Karmøy var det 12 turmål.

Kun ett stupebrett står igjen: – De andre kommer ikke tilbake

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) måtte demontere 22 stupebrett fra sitt område, og bekrefter nå at avgjørelsen om å fjerne dem forblir permanent. Begrunnelsen er sikkerheten og dårlige dybdeforhold på badeplassene.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!