Polarsirkelen friluftsfond 2022

Klopping.jpg

Høsten 2022 utlyser vi kr. 15.000,- pr medlemskommune gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond til friluftstiltak i våre medlemskommuner.

Søknadsfrist 30.9. Utlysning 2022.pdf  

Søknad sendes: polarsirkelen@friluftsradet.no

Rebekka har fått ny telefon!

Dere når henne på 951 35 151

IMG_5149-2.jpg

 

Prosjekter marin forsøpling:

 1. Strandryddeseminar.
 2. Polarsirkelen friluftsråd har i samarbeid med Nord universitet gleden av å invitere til dagsseminar om marin forsøpling mandag den 12. september kl. 0900 - 1800.
 3. Seminaret blir lagt opp som en praktisk ryddeaksjon der vi drar ut med RIB og/eller MS Havung for å rydde og se på forekomster av marin forsøpling. Underveis har vi teori om temaet satt i sammenheng med aktuelle læreplanmål - marin forsøpling som problem og ressurs.
 4. Seminaret er gratis, og friluftsrådet dekker inntil 1500 kr i vikarutgifter pr deltager. Seminaret avsluttes med felles middag.
 5. Vi har begrenset med plasser og har plass til i alt 20 deltagere. Vi ønsker spredning på deltagelse på ulike skoler, ut over dette er det først til mølla prinsippet som gjelder.
 6. Påmelding til polarsirkelen@friluftsradet.no innen den 5.september.
 7.  
 1. "Klassetur med mening" 
 2. Vi tilbyr også "klassetur med mening". 
 3. Har klassen deres lyst til å være med på ryddetokt sammen med Polarsirkelen friluftsråd og MS Havung? Vi kan tilby et kostnadsfritt opplegg der vi med utgangspunkt i Nesna drar på en dags ryddetokt i Helgelandsskjærgården. Her får dere mulighet til et sammensatt opplegg med både innblikk i eldre kystkultur samt aktivt arbeid og innsikt i marin forsøpling som aktuelt problem.
 4. Aktuelle klassetrinn er i hovedsak u-trinn + vgs.
 5. Vi kan ordne transport til og fra Nesna samt enkel servering på turen.
 6. Er dette av interesse? Ta kontakt med friluftsrådet på: polarsirkelen@friluftsradet.no eller på tlf 90020064.

Bilde ungdommer rydder.jpg

Strømstøtte til foreninger og frivillighet i Asker – se hvem som har fått penger

Ferske tall viser at idretten og frivillige organisasjoner i Asker har fått tildelt 715 000 kroner i strømstøtte.

Konkurranse: foto og tegninger til nytt Turkart

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og Salten friluftsråd er godt i gang med å utarbeide et nytt turkart. Nå inviteres alle til å sende inn bidrag til kartet; både foto og tegninger av naturen i kommunen.

Fjernet fem tonn piggtråd: – Godt å få fjernet noe som ikke skal være i naturen

En storstilt dugnad fikset på folkekjære områder og fikk bort farlig avfall.

Klarer ikke å bestemme seg om turvei

Politikerne i Bærum slentrer videre på planen om ny turvei gjennom Vestmarka. Flere er på vei til å snu og gå tilbake.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!