friluftsskolenumskardtjonna.28454.jpg Friluftsskole i vinterferien!

https://ranano.no/gjor-vinterferien-til-ei-skoleuke-i-friluft/11.02-03:31?fbclid=IwAR1_ja8f1-V1OlJsDo3aaVnK8vWuKzFuaZHGM5_eR1dYxq5MeAHnasekfmY

 

TellTur - padleruter!

Telltur2.png

 

Polarsirkelen friluftsråd ønsker å øke fokuset på Padleturer innenfor Telltur-ordningen!

Med verdens vakreste kyst og et stadig økende padlemiljø ønsker vi å fremme turmål for havkajakk.

Har dere gode forslag på turmål, meld disse inn til oss på pal.vinje@friluftsradet.no, så kan vi få disse registrert som turmål i Telltur https://www.telltur.no/


Pr i dag har vi ingen turmål for kajakk - målet foran neste sesong bør være minst 25!


Spre gjerne budskapet!

Thumbnail(foto: https://havogfritid.no/)

Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

Nå er Arnes idé en realitet. Slik har UNN blitt verdens første «ski in, ski out»-sykehus

– Jeg kaller det «113 ski in, ski out», sier primus motor for prosjektet Henrik Romsaas.

Frivillige plukket opp 38 tonn plast og tau på Helgeland i 2018: – Jeg blir skremt når jeg ser hvor mye søppel det er

DEL I 2018 ble et større prosjekt startet for å få bort marin forsøpling, i Norge, og på Helgeland. Polarsirkelen friluftsråd og HAF står bak prosjektet på Helgeland og Merethe Aasen,prosjektleder for Rent Hav Helgeland i HAF IKS, peker på gode resultater første

Vintereventyret venter på vakre Vegårshei

Med kort vei fra kysten er det mange som planlegger tur til Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter den kommende uken. Daglig leder Aud T. Vegerstøl lover at de gjør det de kan for å gi alle en god opplevelse.

Beste tursti i Nordland

Turstien Glimma er kåret til Nordlands beste tursti for 2019.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Mobile utstyrslager
0
Full fræs arrangement
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Helsefremmende skoler og barnehager

Dette jobber vi med i 2018

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Lærende nettverk i skole og barnehage

- Turskilt og stier

- Kulturspor i landskapet - Interregprosjekt

- Full fræs i nordland

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen" og "Kystsøppeljakten"

- Polarsirkeltrimmen

- Friluftsliv i frisklivsarbeidet

 

+ en masse anna skøy!