Årets friluftslivsentusiast 2022

Prisvinner Thale og ordfører Hanne i Nesna.jpg

 
Vi gratulerer Thale Hedvig Motzfeldt Moflag med prisen for "Årets friluftsentusiast 2022"
Thale har i en årrekke invitert til ukentlig friluftsturer på Nesna. Korte og lange turer på tettstedet, i Nesnalia og på Strandlandet. I storm og i stille, i nedbør og sol, hele året. Turene er organisert som Kløvertur i regi av Saniteten. Hun har organisert turene slik at de passer for alle, også de som er lite aktiv. I tillegg går hun foran som inspirator når hun nesten daglig bruker terrenget på Nesna og områdene rundt. 
Thale ble nominert til prisen av Benthe og Tor Kristensen. 

 

Ryddetur med KVN - Rydd Norge Nordland

https://fb.watch/gADV90kCcD/

 

 

Polarsirkelen friluftsfond 2022

Polarsirkelen friluftsråd har gjennomgått søknader fra lag og foreninger til Polarsirkelen friluftslivsfond og har fordelt midlene til følgende:
 
Rana: Ytre Rana Grunneierlag, 8.000,-. til turpostkasser langs turløype til Bakkahytta i Sørsjona 
Hemnes: Mental Helse i Hemnes: 15.000,- til drift av skøytebane i Svartebukta i Korgen
Lurøy: Kvarøy oppvekstsenter: 15.000,- til Lavvo med golv
Nesna: Nesnalia Turlag: 10.000,- til klopping av turstier. + Nesnastranda Vel: 5.000,- til Gå-bingo, "Styrk deg tur" og Aktivitetsløype for hundetrening
Hattfjelldal: Varntresk Grendelag: 15.000,- til klopping av turløyper

Træna: Træna kommune, ferdselsårer: 10.000,- til klopping av turstier på Sanna + Træna Badstu-Naust: 5.000,- til tilrettelegging for utesvømming.Klopping.jpg

 

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Anskaffelsesforskriften Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Nesna kommune

Kommunestyremøte

Tirsdag 14. februar 2023 kl. 09.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Foreslår at Lindøy blir kunst- og kulturøy

Etter over 100 års drift kan institusjonslivet på Lindøy utenfor Stavanger være på vei mot slutten. Tidligere styrer mener Lindøy bør bli en kunst- og kulturøy. Stavanger Høyre liker tanken.

Inviterer til friluftsskole i vinterferien

Alle barn i alderen 9 til 14 år kan delta på Sætra/Stavtjørn.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!