Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

Endringer i personalsituasjonen

Fra 1.9. har det skjedd en del endringer i personalsituasjonen i friluftsrådet.

Rebekka har redusert sin stilling til 50% som prosjektleder. Hun har hovedansvar for Friluftsskolen, Full Fræs + barnehagenettverket. I tillegg deltar hun i andre prosjekter etter behov.

Knut Berntsen sluttet hos oss fra samme dato. Knut har vært med friluftsrådet fra starten, og er den som har bygd opp denne organisasjonen til det den har blitt i dag. En fantastisk jobb, og Knut er fremdeles en ressurs som vi vil kunne dra vekslar på også i tiden fremover, selv om han ikke lenger er en fast del av staben. Knut vil fremdeles være en del av friluftsrådfamilien, både gjennom sitt engasjement i Salten friluftsråd, for Fl sentralt og gjennom den jobben han nå skal gjøre for å vitalisere Nordlandsruta. Lykke til videre Knut! 

Vi takker han for den jobben han har gjort, og vil komme tilbake til en mer høytidelig markering senere.

Ni nye perleturhytter

Finnmark friluftsråd skal bygge ni perleturhytter over hele Finnmark, skriver iFinnmark . – Det har vært en tidkrevende prosess, men de fleste kommuner som har vært interessert, har nå fått en avtale på plass, sier Hugo Tingvoll, leder i rådet.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: søknadsfrist 15.oktober

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett.

Bygger hytter for millioner over hele Finnmark: – Største prosjektet vi noen gang har gjort

Finnmark friluftsråd skal bygge ni perleturhytter over hele Finnmark. iFinnmark gir deg oversikten over kommunene som får sin hytte allerede i høst.

Her vil de lage kulturfest for folket

Politikerne i Malvik vil samle innbyggerne og fylle Midtsandtangen med lokal kultur.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!