Polarsirkeltopptur er nå åpnet igjen! 

Konkurransen kjøres frem til 15.juni. Bli med og inviter gjerne en venn!

Mer info her: 

https://www.telltur.no/friluftsrad/polarsirkelen

 

EB7F5672.jpg

 

 

Friluftsskolen 2020

Det er nå avklart at vi kjører Friluftsskoler i sommer - Hurra! Det vil av hensyn til smittevernsregler bli noen andringer i gjennomføringen. Endelige restriksjoner ventes i løpet av denne uken. Så snart disse er klare, legger vi ut informasjon. Men det blir!! 

Påmelding gjør dere her: Påmelding

 

Deltakerne på Friluftsskolen i Rødøy lager her et tablå ispirert av fantasidyr kun til ære for fotografen. (002).JPG

 

Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

Gøy på rorbuferie

Borte ved rorbuene spenner Sondre Nyvoll Stokka (6) bogen. Han er på rorbubesøk ved Skjoldafjorden.

Videoinvitasjon til ordførertur!

Ordfører Hilde Anita Nyvoll inviterer til ordførertur til Váddásfossen Ordførertur er blitt en årlig tradisjon i Nord-Troms og i år inviterer Hilde Anita Nyvoll for første gang alle som ønsker å bli med. Ordførerturen er lagt til søndag 13. septemer til ordførerens egne hjemtrakter, Oksfjord!

– Vanskelig å si hva som er morsomst

De 20 tiltenkte plassene på friluftsskolen i Etnedal ble sprengt da totalt 28 barn ville være med på årets versjon av lek og læring i friluft.

Slik ble folk skremt fra å plukke multer

Sterkt virkemiddel ble tatt i bruk for å få multene for seg selv ved multemyr i Evenes.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!