Friluftsskolen /Ålkoeieledeskuvle 2021

Sommerens vakreste eventyr!

Påmaelding starter 22.3. kl. 0900. på www.deltager.no

Søk opp polarsirkelen friluftsskole

Folderforside.jpg

 

Polarsirkelen friluftslivsfond

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond.
Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.
Gjennom opprettelsen av Polarsirkelen friluftslivsfond vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende.
 
For 2020 settes det av 120.000,- i dette fondet, fordelt på 20.000,- i hver av våre medlemskommuner.
Søknadsfrist vår: 1.4.
Søknadsfrist høst: 1. 9. 
 

Friluftslivets ferdselsårer - oppstart av planarbeid

Jfr. kommunestyrevedtak 106/20, 17.12.20, og kommunens planstrategi, så kunngjøres det at planarbeidet til friluftslivets ferdselsårer i Lavangen kommune startes opp. Prosjektplanen kan du lese her: ( https://innsyn.lavangen.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020004110&dokid=10112&versjon=1&variant=A& )

Ordførerblogg 05.03.2021 om bl.a. NTP, Høgegga barnehage, prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms, nyetablerte Arctic Emotion Services, Grillstua Mat & Vinhus mm

Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng blir prioritert i nasjonal transportplan (NTP) med 4 milliarder. Helt i tråd med innspillene fra oss. Godt samarbeid gir resultater. Hurra!!!

Kalde netter til ingen nytte. Vil ikke produsere mer snø på Sandripheia

Sola er i ferd med å sette en stopper for skiføret på Sandripheia. Men tross kalde netter, blir det neppe mer snøproduksjon i vinter. Nå forklarer styreleder hvorfor.

Lager nye regler på Storesand- men lar andre bestemme hvor store teltene kan være

Hvaler formannskap skal neste uke behandle nye regler for Storesand campingplass. Det mest oppsiktsvekkende er alt som IKKE står i rådmannens utkast til nytt reglement.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!