Reidar Ystenes.jpeg

 

Årets friluftsentusiast 2017!

Polarsirkelen friluftsråd besluttet i 2017 å dele ut prisen for Årets friluftsentusiast til Reidar Ystenes.

Reidar har brukt friluftsliv og turer i skog og mark som et aktivt hjelpemiddel for å komme seg ut av et over 20 år langt liv med psykiske helseutfordringer og rusproblemer. 

Reidar har gjennom sitt medlemskap i Bakeribygget vært en viktig motivator for også å oppfordre andre til å bli med ut på tur og  har ved flere anledninger hatt foredrag på Bakeribygget hvor han blant annet har delt av sine erfaringer og opplevelser rundt det å bruke kroppen sin aktivt ute i friluft og hva det har gjort med han etter år med rus og psykiske problemer. Reidar er selv også aktiv ute i friluft 3-4 ganger hver uke!

Prisen vil bli utdelt i kommunestyremøtet i Rana den 11.desember kl. 1100. I etterkant av dette blir det en enkel tilstelning på Bakeribygget, med kaffe og kake.

Pål Vinje

 

 

Feller trær og lager plen i Kollevåg

Arbeidet med å utbedre Bergen kommunes gamle avfallsdeponi i Kollevåg pågår for fullt. Denne uken hogges flere grantrær i friluftsområdet.

Fikk ikke penger til turløyper; klager

Vestvågøy Reiselivsråd og Lofoten turlag har planer om å ruste opp turløyper i Vestvågøy. Høsten 2017 søkte de økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune, men fikk avslag.

Vi trenger en helhetlig og bærekraftig forvaltning av reiselivet

"Når vi sier at turismen skaper en motorveg opp Offersøykammen er det ikke pga. av turismen, men først og fremst fordi kommunens innbyggere bruker naturen i større grad".

Årets turgåer 2017 Tusenårsvarden

Årets turgåer for 2017 på Tusenårsvarden er trukket og denne gangen ble det Stine Ugelvik Kanestrøm fra Molde! Hun får en turkikkert sponset av Urmaker Jermstad.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Mobile utstyrslager
0
Full fræs arrangement
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Helsefremmende skoler og barnehager

Dette jobber vi med i 2018

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Lærende nettverk i skole og barnehage

- Turskilt og stier

- Kulturspor i landskapet - Interregprosjekt

- Full fræs i nordland

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen" og "Kystsøppeljakten"

- Polarsirkeltrimmen

- Friluftsliv i frisklivsarbeidet

 

+ en masse anna skøy!