Friluftsskolen /Ålkoeieledeskuvle 2021

Sommerens vakreste eventyr!

Påmaelding starter 22.3. kl. 0900. på www.deltager.no

Søk opp polarsirkelen friluftsskole

Folderforside.jpg

 

Polarsirkelen friluftslivsfond

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond.
Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.
Gjennom opprettelsen av Polarsirkelen friluftslivsfond vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende.
 
For 2020 settes det av 120.000,- i dette fondet, fordelt på 20.000,- i hver av våre medlemskommuner.
Søknadsfrist vår: 1.4.
Søknadsfrist høst: 1. 9. 
 

Slik så det ut i Tromsdalen torsdag – nå satser kommunen på å få fikset turveiene over helga

Mye nedbør og høye temperaturer har ført til store vannmengder i Tromsdalen. Torsdag publiserte Tromsø kommune denne beskjeden på Facebook:

- Kommunen kan ikke bruke mer penger på Østre Bolæren

- Kommunen vil leie ut anlegget på Østre Bolæren slik det står i dag.

Nær fullbooket for årets friluftsskoler, men ennå er det noen plasser igjen

Aldri før skal det bli arrangert like mange friluftsskoler under årets sommer som i år, og raskt fylles plassene opp.

Strandrydding, grilling og båttur

I dag arrangerte Eid Røde Kors strandryddedag ved Nordfjordeid sentrum. Spesielt retta mot flyktningar/innvandrarar.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Tonn innsamlet marint søppel
0
Nettverkssamlinger
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Ungdommer på Polarsirkelcamp

Dette jobber vi med i 2020

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Helsfremmende skole og barnehage

- Plan for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene

- trygt hav Helgeland med coasteering, svømming og livredning ute

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen"

- Polarsirkeltrimmen / TellTur

- Naturlosturer sammen med Polarsirkelen turlag og Hemnes turistforening

- Polarsirkelcamp for ungdommer

- Ordførerens tur

- Småfota på tur i barnehagen

- Full Fræs i skolen

 

+ en masse anna skøy!