TellTur - padleruter!

Telltur2.png

 

Polarsirkelen friluftsråd ønsker å øke fokuset på Padleturer innenfor Telltur-ordningen!

Med verdens vakreste kyst og et stadig økende padlemiljø ønsker vi å fremme turmål for havkajakk.

Har dere gode forslag på turmål, meld disse inn til oss på pal.vinje@friluftsradet.no, så kan vi få disse registrert som turmål i Telltur https://www.telltur.no/


Pr i dag har vi ingen turmål for kajakk - målet foran neste sesong bør være minst 25!


Spre gjerne budskapet!

Thumbnail(foto: https://havogfritid.no/)

Allemannsretten!

I forbindelse med skolestart og tid for uteaktivitet kan det være på sin plass å minne både friluftslivsutøvere og grunneiere på hva allemansretten sier om ferdsel i utmark, denne gang med vekt på ferdsel i strandsonen.

Dialog med grunneier i forkant av turer og ekskursjoner er uansett alltid en fordel!

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/530/Bruke%20allemannsretten%20i%20strandsonen.pdf

 

 

Vårens nyhetsbrev fra oss i friluftsrådet!

Nyhetsbrev juni 2018.pdf

 

Telltur2.png

Hei alle turvenner.

Telltur er nå operativ igjen etter omlegginmgen til ny "plattform". Snart vil det også komme en "app" for mobil, i første omgang for ios, dvs Apple/iPhone.

Noen har hatt problemer med innlogging. Dere må "refreshe" nettleseren deres, slik at den ikke vender tilbake til den gamle siden der innlogging ikke lenger fungerer.

Husk at når dere skal registrere turmål, så skal dere bruke småbokstaver, slik ps1234.

Mer om telltur finner dere her: https://www.telltur.no/

 

Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

- Friluftsliv og folkehelse går hånd i hånd

Styreleder i Aust-Agder Turistforening, Svein Hjorth-Olsen og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på Torungen fyr. Foto: Katrine Gramnæs

Stien er med i innspurten

Turgåer: Wangen tok turen fra Oslo, ens ærend for å gå i den flotte løypa. Foto: privat

Drømmehytta må rives - eieren er i sjokk

Her er hytta med drømmebeliggenhet helt nede i sjøkanten på en øy for seg selv. Nå krever friluftsrådet at hytta skal rives. - Situasjonen er veldig dramatisk, sier hytteeieren.

Folkehelseuka og Friluftslivets uke i Nes!

Folkehelseuka i Nes er 1. - 9. september 2018, og vi håper mange blir med å tar del i denne uka!

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Mobile utstyrslager
0
Full fræs arrangement
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Helsefremmende skoler og barnehager

Dette jobber vi med i 2018

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Lærende nettverk i skole og barnehage

- Turskilt og stier

- Kulturspor i landskapet - Interregprosjekt

- Full fræs i nordland

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen" og "Kystsøppeljakten"

- Polarsirkeltrimmen

- Friluftsliv i frisklivsarbeidet

 

+ en masse anna skøy!