Restmidler fra turskiltprosjektet

Det er nå lyst ut restmidler fra turskiltprosjektet. Har dere stier, informasjonstavler dere ønsker realisert så er søknadsfristen satt til den 1.12.2018! 

Restmidler turskiltprosjektet

 

TellTur - padleruter!

Telltur2.png

 

Polarsirkelen friluftsråd ønsker å øke fokuset på Padleturer innenfor Telltur-ordningen!

Med verdens vakreste kyst og et stadig økende padlemiljø ønsker vi å fremme turmål for havkajakk.

Har dere gode forslag på turmål, meld disse inn til oss på pal.vinje@friluftsradet.no, så kan vi få disse registrert som turmål i Telltur https://www.telltur.no/


Pr i dag har vi ingen turmål for kajakk - målet foran neste sesong bør være minst 25!


Spre gjerne budskapet!

Thumbnail(foto: https://havogfritid.no/)

Rent hav Helgeland

Rent hav Helgeland.jpg

 

 https://www.facebook.com/RentHavHelgeland/?ref=br_tf

​Friluftsstøtte til hele landet

62 friluftsprosjekt i Norge får en håndsrekning fra Statskog.

Friluftsstøtte på Helgeland

62 friluftsprosjekt i Norge får en håndsrekning fra Statskog.

Sauene har en viktig jobb

På arbeid: Samtidig som sauene spiser seg mette, gjør de landskapet mer tilgjengelig. Dette bildet er fra Moutmarka. Foto: Tor Aslesen

Sesongen for Stikk UT! Ski er i gang

15. desember startet sesongen for turkassetrimmen Stikk UT! Ski. Trimpostene er lagt til oppkjørte skiløyper og egner seg både for store og små skiløpere. I Surnadal kommune er det sju turmål å velge mellom.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
Deltakere på Friluftsskola
0
Mobile utstyrslager
0
Full fræs arrangement
0
Skoler og barnehager i nettverk
0
Helsefremmende skoler og barnehager

Dette jobber vi med i 2018

- Prosjekter

- Friluftsskole for barn og ungdom

- Lærende nettverk i skole og barnehage

- Turskilt og stier

- Kulturspor i landskapet - Interregprosjekt

- Full fræs i nordland

- Utlån av utstyr, bilhenger: "Polarsirkelen friluftsskole"

- Tiltak mot marin forsøpling - "Rent hav under polarsirkelen" og "Kystsøppeljakten"

- Polarsirkeltrimmen

- Friluftsliv i frisklivsarbeidet

 

+ en masse anna skøy!